Search

NGĀ TOHUTORO

NGĀ TAUIRA ME NGĀ TOHUTORO

Ngā rerenga kōrero hei whakatauira i te kupu
Kua noho mai he tauira ki te nuinga o ngā aronga e kite ai te tangata me pēhea te whakamahi i te kupu i te rerenga kōrero. Heoi anō, arā tonu ētahi wāhi karekau he tauira. He maha ngā take i pēnei ai. Ko tētahi, i whakaarohia ka nui ngā kōrero i te whakamāoritanga. Ko te nuinga o ngā tini a Tāne, a Tangaroa tēnā, tae atu ki ētahi o ngā karakia o nehe, o ngā hangarau o nehe, me ētahi anō. Tērā rānei i te kaha ōrite o te hanga o ētahi kupu taurite, me te noho tata tonu o aua kupu tētahi ki tētahi (hei tauira, te ‘tāpākūhā’ me te ‘tāpākūwhā’), i whakaarohia hei aha te hoatu tauira ki tētahi. He wā anō i te rehurehu tonu o te tikanga o te kupu, ka whakatauria kia kaua e whakatauiratia, kei hē.

He wā anō kotahi noa iho te tauira, he wā anō he maha tonu, hei whakaahua i te tau, i te whānui o te kori o te kupu.

Te pūtakenga mai o ngā tauira
He huhua tonu ngā puna kōrero i toroa hei kimi i ngā tauira e mārama ai te tikanga o te kupu. Ko ngā nūpepa tawhito tēnā, ko te papakupu a Te Wiremu tēnā, ko Nga Mahi a nga Tupuna tēnā, ko He Hokinga Mahara tēnā, inā noa atu. Kei ngā whārangi e rārangi mai ana te katoa o ngā puna kōrero i tangohia mai i reira he tauira mō He Pātaka Kupu, i te taha tonu o ngā tohu poto o tēnā, o tēnā ka kitea i te pukapuka nei. He maha anō ngā tauira i hangaia e ngā kaituhi o He Pātaka Kupu, ā, karekau he tohutoro i te taha o ērā.


NGĀ TOHUTORO

Anei e rārangi ake nei ngā tohu poto me ngā ingoa o ngā pukapuka me ērā atu tuhinga i takea mai i reira he tauira rerenga kōrero mō He Pātaka Kupu.

Ngā Pukapuka me ngā Tuhinga Whare Wānanga

Tohu poto Ingoa pukapuka, tuhinga Kaituhi/Etita Tauira
B ‘Ko ngaa Pakiaka o ngaa Rauru Kiitahi. ‘He tuhinga roa mō te tohu MA, i Te Whare Wānanga o Te Upoko o Te Ika-a-Māui, 1979. Broughton A.R. B 12
B Kwt Te kupu whakataki o te tuhinga kua huaina i runga nei.   B Kwt
FL Forest Lore of the Maori. Wellington Government Printer, 1977. Best, E FL 391
GP Games and Pastimes of the Maori. Wellington Government Printer, 1976. Best, E GP 176
HP He Hokinga Mahara. Auckland, Longman Paul, 1991. Te Taura Whiri KK 45
IwiT Ngā Iwi o Tainui. Auckland, University Press, 1995. Te Hurinui, P., Et. Biggs, B. IwiT 3:52
KK He Kohinga Kīwaha. Auckland, Reed, 1999. Te Taura Whiri i te Reo Māori. KK 45
KRK Ngā Kōrero a Reweti Kohere Mā. Wellington, Victoria University Press, 1994. Et. Kaa, Te O. & W KRK 45
ME Māori-English Tutor and Vade Mecum. Christchurch, Whitcombe and Tombs, 1911. Stowell, H. M. ME 208
MPro Māori Proverbs. Auckland, Reed, 1998. Brougham, A. E. & Reed, A. W., he mea Whakatika nā T. S. Kāretu. MPro 17
MR A Māori Reference Grammar. Auckland, Longman, c.2201. Harlow, R. MR 62
MRM Māori Religion and Mythology, Pukapuka I & II. Wellington, Government Printer, 1976, 1982. Best. E MRM II 307
N Nga Mahi a Nga Tupuna. New Plymouth, Board of Maori Ethnological Research, 1928. Et. Grey, G N 9
NAW Notes on the Art of War. Auckland, Reed/The Polynesian Society, 2001. Best, E., Et Jeff Evans NAW 136
NW Nga Moteatea, Pukapuka I-III, Wellington, The Polynesian Society, 1974. Pukapuka IV,Auckland, The Polynesian Society, 1990. Et. Ngata A. T. & Jones, P. T. NMI 43, 29*
NM Kwm Te kupu whakamarama i te tīmatanga o te pukapuka kua huaina i runga nei.   NMI 43, Kwm
NM Kwt Te kupu whakataki o te pukapuka kua huaina i runga nei.   NM 4 Kwt, v
NP Ngā Pēpeha a ngā Tīpuna. Wellington, Victoria University Press, 2011. Et. Mead, S. M. & Grove, N. NP 346
NWH Ngā Waiata me ngā Haka a Tāua a te Māori. Hamilton, Te Whare Wānanga o Waikato, 1978. Kāretu, T. S. NWH 72
NWK Ngā Waiata me ngā Haka a te Kapa Haka o Te Whare Wānanga o Waikato. Hamilton, Te Whare Wānanga o Waikato, 1993. Kāretu, T. S. NWK 57
Ng English-Maori Dictionary. Wellington, Learning Media, 1993. Ngata, H. M Ng 1
P ‘Kahungunu.’ (He tuhinga kāore i whakaputaina whānuitia.) Alexander Turnbull Library, MS-Papers-6373-08. Pango, H. P 4
PR ‘Te Ao o te Whaikōrero.’ He tuhinga roa. Dunedin, Te Whare Wānanga o Ōtākou, 2005. Rewi, P. PR 64
PT Te Paipera Tapu. Wellington, The Bible Society In New Zealand, 1981.   PT Tiu 30.14
TTR Ngā Tāngata Taumata Rau. Pukapuka 1 & 2, Wellington, Bridget Williams Books & Te Tari Taiwhenua, 1991, 1994; Pukapuka 3-5, Auckland, Auckland University Press & Te Tari Taiwhenua, 1996, 1998, 2000. Et. Orange. C. TTR 4, 292
TTT Te Tū a Te Toka. Wellington, Tōtika Publications Ltd, 2006. Et. Walker, P., & Raven, J. TTT 45
TTW Pūrongo ā-tau 2004. Wellington, Te Taura Whiri i te Reo Māori.   TTW 04, 9
Tu Tuhoe, Children of the Mist. Wellington, Board Of Maori Ethnological Research, 1925. Best, E. Tu 759
W A Dictionary of the Maori Language. Wellington, Government Printer, 1971. Williams, H. W. W 354


Ngā Nūpepa me ngā Maheni

Mō te nuinga, ko ngā tau kua hoatu i te taha o te ingoa o te nūpepa, e tohu ana i te Kāpuinga me te Putanga kei reira te kōrero. Hāunga anō ētahi, kāore i whakaemitia e ngā kaiwhakaputa ki roto i ngā kāpuinga. Mō ēnei nūpepa, pēnei i Te Pipiwharauroa me Te Toa Takitini, kua tuhia te tau o te putanga, me te whārangi e kitea ai te tauira. Mō Te Toa Takitini, kua oti ngā tāpiritanga te tohu ki te ‘t’, i muri ko te tau o te whārangi, pēnei i te TT 41, t40.

Tohu poto Ingoa nūpepa, maheni Tauira
AM Ko Aotearoa or the Maori Recorder 1861-1862 AM 2, 16
Ao Aotearoa 1892 Ao 1, wh1
Ha Te Haeata 1859-1862 Ha 2, 5
HM He Muka (Te karere a Te Taura Whiri i te Reo Māori) HM 11, 1
HMa Te Hoa Maori 1885-1910 HMa 6, wh13
HTK Huia Tangata Kotahi 1893-1895 HTK 5, 7
K Te Korimako 1882-1890 K 0, 6
KM Te Karere Maori or Maori Messenger 1861-1863 KM 1, 8
Kma The Maori Messenger. Ko te Karere Maori 1849-1854 KMa 1, 8
KNT Te Karere o Nui Tireni 1842-1846 KNT 2, 5
Ko Te Kopara 1913-1921 Ko 77, wh5
KtKM The Maori Messenger. Te Karere Maori 1855-1860 KtKM 2, 4
Mata Te Matariki 1881 Mata 2, wh5
MT Te Manuhiri Tuarangi and Maori Intelligencer 1861 MT 3, wh6
NHM Nga Hua o te Mohiotanga 1894-1896 NHM 1, wh4
PH Te Puke ki Hikurangi 1897-1913 PH5, 16
Pi He Kupu Whakamarama 1898 (Ka riro ko Te Pipiwharauroa te ingoa i muri mai) Pi 2, wh6
Pi Te Pipiwharauroa 1899-1913 Pi 57, 6
PM Te Pihoihoi Mokemoke 1863 PM 1, wh5
PoM Te Paki o Matariki 1892-1895 PoM 29, wh5
PWW Panui Whakawa Whenua Maori PWW 1, wh4
T The Jubilee. Te Tiupiri 1898-1900 T 1, 8
TAH Te Ao Hou (He maheni nā Te Tari Māori) TAH 1, wh5
Tak Takitimu 1883 Tak 2, wh6
TKP Te Karere o Poneke 1857-1858 TKP 1, 2
TT Te Toa Takitini 1921-1932 TT 88, wh45
TT Te Toa Takitini 1931-1932 TT 1, 6
TT t He tāpiritanga ki te Toa Takitini TT 41, t40
Wa Te Wananga 1874-1878 Wa 3, 5
WM Te Waka Maori o Niu Tirani 1871-1877 WM 4, 8
WMA Te Waka Maori o Ahuriri 1863-1871 WMA 3, 77
WMAo Te Waka Maori o Aotearoa 1884 WMAo 6, wh7
WotT Te Whetu o te Tau 1858 WotT 2, 1
Wh Te Wharekura. Wellington, Department of Education, 1960-. Wh 2, 4

Ngā Rauemi Whakaako

Tohu poto Ingoa pukapuka Kaituhi/Etita Tauira
H Te Hīnātore. Hamilton, Te Whare Wānanga o Waikato, 1992 Et. Kāretu, T. S. H 5
HaM Hangarau i roto i te Marautanga o Aotearoa. Wellington, Te Pou Taki Kōrero, c1999.   HaM 22
KWK Ko wai ka hua?. Wellington, Te Tāhuhu o te Mātauranga, 2007 Nohotima, P. KWK 6
NN Te Niwha o te Niwha. Wellington, Te Tāhuhu o te Mātauranga, 2007. Nohotima, P. NN 12
TaIM Tikanga a Iwi i roto i te Marautanga o Aotearoa. Wellington, Te Pou Taki Kōrero, c1997.   TaIM 66
TO Taku Ohooho. Wellington, Te Tāhuhu o te Mātauranga, 2007. Nohotima, P. TO 9

Ngā Pae Tukutuku i te Ipurangi me ētahi atu Puna Kōrero

Tohu poto Ingoa Pae Tukutuku' Kaituhi/Etita Tauira
MM Te Māra Moana. A Resource for Te More/Te Weu. The New Zealand Seafood Industry Council Ltd. http://www.seafood.co.nz/n388,60.html   MM32
PTa Te Pūranga Tākupu a Taranaki (he papakupu nō Taranaki), 1995 Et. Hond, R. Pta 20
PTR Ngā Putanga Takitaro o te Rangahau o te Tau 2001 mō te Ora o te Reo Maori (he pūrongo). Te Puni Kōkiri, 2002.   PTR 3
PTT Te Puna o Te Tai Tokerau (he rōpū i whakatūria hei tiaki i ngā kupu o Te Tai Tokerau), 2008.   PTT
PūT Ngā Pūrongo ā-tau a Te Puni Kōkiri.   PūT 01, 27
R MOTEATEA EP1-13 (he kōpae waiata). raukatauri.co.nz   R
RK He Reo e Kōrerotia ana - He Reo ka Ora. He Moemoeā Ngātahi mō te Reo Māori (he pūrongo). Te Puni Kōkiri, 2003.   RK 3
RW Radio Wātea (he tuhinga pitopito kōrero), 2005.   RW 22, Hep 2005
Tki pū Te Kete Ipurangi (he pae tukutuku mō ngā pūrākau). http://www.tki.org.nz/e/tki/   Tki pū
TPTT Te Papakupu o te Tai Tokerau. Taitokerau Sustainable Development Research Group. http://www.edesignz.co.nz/dictionary/dictionary-index.htm   TPTT
Tpu Aratohu Pae Tukutuku o Te Puna, Te Puna Mātauranga o Aotearoa.
http://www.natlib.govt.nz/catalogues/te-puna-web-directory/?searchterm=Te%20Puna%20Web%20Directory
  Tpu
TTW Ngā Pūrongo ā-tau a Te Taura Whiri i te Reo Māori. http://www.tetaurawhiri.govt.nz/English/pub_e/annualrpt/2000.shtml   TTW 04, 9
Tūā Te Tūāoma te Reo Māori, ngā Tapuwae kua Takahia (he pūrongo). Te Puni Kōkiri, 1999.   Tūā 4

Ngā Pukapuka o te Paipera Tapu

Tohu poto Ingoa Māori
Ehi Ehekiera
Eko Ekoruhe
Hak Hakai
Hap Hapakuku
Hem Hemi
Her Heremaia
Hip Nga Hiperu
1Ha I Hamuera
2Ha II Hamuera
Hoa Hoani
Hoh Hohua
Hon Hona
Hop Hopa
Hor Waiata a Horomona
Iha Iahia
Kai Kaiwhakariterite
Ken Kenehi
1Ki I Nga Kingi
2Ki II Nga Kingi
1Ko I Koroniti
2Ko II Koroniti
Mah Nga Mahi a nga Apotoro
Mak Maka
Mat Matiu
Mik Mika
Neh Nehemia
Pir Piripi
1Pit I Pita
Ran Raniera
Rew Rewitikuha
Rom Roma
Ruk Ruka
Tan Nga Tangi a Heremaia
Tau Tauanga
1Ti I Timoti
Tiu Tiuteronomi
Wai Nga Waiata
1Wh I Nga Whakapapa
Wha Nga Whakatauki
Whi Whakakitenga


E tika ana anō kia whakarārangitia mai ngā pukapuka i kitea i reira he māramatanga nui, he āwhina nui mō te wāhi ki ngā whakamāoritanga. Ko te papakupu Māori a Te Wiremu, ko ngā pukapuka a Te Peehi, me te pukapuka wetereo a Harlow kua tohua i runga ake ētahi, tae atu ki ēnei e rārangi iho nei:

Baker, A. N., 1999. Whales and Dolphins of New Zealand and Australia - Identification Guide. Wellington, Victoria University Press.
Best, E., 1977. Fishing Methods and Devices of the Maori. Wellington, Government Printer.
Crowe, A., 1994. Which Native Fern? A simple guide to the identification of New Zealand’s native ferns. Auckland, Viking.
  - 1994. Which Native Forest Plant? A simple guide to the identification of New Zealand native forest shrubs, climbers and flowers. Auckland, Penguin.
  - 1999. Which Seashell? A simple guide to the identification of New Zealand seashells. Auckland, Penguin.
  - 2002. Which New Zealand Insect? Auckland, Penguin.
Flintoff, B., 2004. Taonga Pūoro. Nelson, Craig Potton Publishing.
Horne, D., 2000. Mushrooms and Other Fungi of New Zealand. Auckland, Reed
McDowell, R. M., 2000. The Reed Field Guide to New Zealand Freshwater Fishes. Auckland, Reed.
Paulin, C., 1998. Common New Zealand Marine Fishes. Christchurch, Canterbury University Press.
Paulin, C. [et al.], 2001. New Zealand Fish – A Complete Guide. Wellington, Te Papa Press.
Powell, A. W. B., 1998. Powell’s Native Animals of New Zealand. Auckland, David Bateman.
1985. Reader’s Digest Complete book of New Zealand Birds. Auckland, Methuen.
Salmon, J. T., 1980. The Native Trees of New Zealand. Auckland, Reed.

Taupānga


Mā tēnei taupānga ka taea ngā kupu o He Pātaka Kupu nei te kimi

īWaea / īPapa / Android


He Pātaka Kupu


Kua eke tēnei ki te wā e riro ai mā te reo Māori tonu e whakaahua tōna ao, me tāna titiro ki tōna ao. Koia tēnei, ko He Pātaka Kupu, te papakupu Māori tuatahi mā te hunga kua mārō haere te takahi i te huarahi whai i te reo, ko ōna kōrero katoa kei tō tātou reo rangatira.