He Kupu Whakataki

E te manumea, kua mahue i a koe te hanga o te hauturuki, kua rewa ake koe i tōu kōpae. Kauaka ō kōrero e kōmuhua mai, rangi mārōtia kia rongo te nuinga, kia rongo te marea. Kauaka te kōrero e kainga tūtia, engari tukua ki raro kia tau ki te aroaro o te hunga e matemate ana ki ōu whakaaro. Ākuanei koe kawea ai tērā ki ngā whenua hou, kia kitea te ora i roto i a koe. Whakaangi ki roto ki ngā huatau o te ināianei kia kawea ngā wai o ngā kupu o nehe, o nā koa tonu nei, hei korokī mā tēnā mā tēnā e whakangākau ana kia mate kore te reo e kīia nei ko te reo rangatira, te reo Māori. Nā reira e koe i manakohia ai e te wā, i roa ai tōu kikiringa, takawhaki atu rā ki tōu ao e tatari mai rā. Toutoua anō ngā ahi o te reo Māori kia pūkākā. E hōkai, e topa, e tau ki ngā marae o maunga nui, o maunga roa, o maunga ake ake. Ōwhiti, tūturu, whakamaua kia tina, Hui e ! Tāiki e !

–nā Te Wharehuia Milroy

Ko He Pātaka Kupu – te kai a te rangatira te papakupu tuatahi i tuhia ki te reo Māori kua tāia puta noa i Te Moana-nui-a-Kiwa, ka mutu, ko ia anō te papakupu rahi katoa o tōna momo, kua tāia i Aotearoa nei. Ko te wawata ia ko te hanga i tētahi kohinga kupu hei whakaahua i te ao hou, ka tiki atu ai i aua kupu i te ao Māori tūturu, ka whakatinana ai ki ngā hangarau o te ao hou kia ora ai mō ake tonu atu.

E whitu tau te papakupu nei e tuhia ana e tōna anō kōiti o rangapū. 1,200 ngā whārangi o He Pātaka Kupu, e 24,000 ngā kupu matua, ngā aronga rānei o te kupu, kua takoto mai anō ngā kupu taurite, ngā kupu ā-iwi me ētahi o ngā kupu kua hangā i roto i ēnei tau nei.

Hoko
Pūmanawa tautono

Ko te moemoeā a Māui kia haere ngātahi ai rātou ko ōna tuākana ki te hī ika. I te hokinga mai o ōna tuākana ki tātahi, ka kī atu a Māui, "ka taea e au te haramai i tō koutou nā taha ki te hī ika?" Engari, ko te whakautu o ōna tuākana ki a ia anō, "Kāo, he rangatahi noa iho koe. Kāore he wāhi māu kei te waka nei, nā reira me noho tau ki tātahi kē.

Taupānga


Mā tēnei taupānga ka taea ngā kupu o He Pātaka Kupu nei te kimi

īWaea / īPapa / Android


He Pātaka Kupu


Kua eke tēnei ki te wā e riro ai mā te reo Māori tonu e whakaahua tōna ao, me tāna titiro ki tōna ao. Koia tēnei, ko He Pātaka Kupu, te papakupu Māori tuatahi mā te hunga kua mārō haere te takahi i te huarahi whai i te reo, ko ōna kōrero katoa kei tō tātou reo rangatira.